A Cerbona Fehérvár félmaraton valamennyi versenyszámára érvényes

A Versenyző a versenykiírást és a versenyszabályzatot a versenyre történő nevezésével magára nézve kötelezőnek fogadja el.

FIGYELEM! Nevezés átadására csak a szervezők engedélyével van lehetőség! A nevezés átadásának díja 2500Ft, a helyszínen 4000Ft. A nevezés átadásának feltételei:

az átadó írásbeli nyilatkozata a nevezés átadásának tényéről

az átvevő pontos adatai

az átírási költség befizetésének igazolása.

A NEVEZÉS LEMONDÁSA, CSERÉJE

A benevezett, de a versenyt 2021. június 10-ig lemondó Versenyző két lehetőség közül választhat: vagy átveheti a teljes rajtcsomagját; vagy kérheti a befizetett nevezési díjának beszámítását a 2022-es VI. Gánt Trail terepfutóversenyre.

Az érvényes nevezési helyek átadására (névcsere) és a versenyszám változtatására (távcsere) 2021. június 10-ig van lehetőség. Kizárólag az írásban, az albatriatlon@gmail.com címre leadott változtatási kérelmeket fogadjuk el. Olcsóbb versenyszámra történő átnevezés esetén a szervezők nem térítik vissza a két versenyszám nevezési díjának különbözetét. A drágább versenyszámra történő váltás akkor válik érvényessé, ha a Versenyző az adott időpontban érvényes nevezési díjjal számolt különbözetet átutalja/kifizeti a szervezőknek.

A benevezett, de a versenyen el nem induló és a versenyt a fenti határidőkig le nem mondó Versenyző nevezési díját a szervezők nem térítik vissza.

A VERSENYEN…

Versenyző a kapott rajtszámot a ruházatán, jól látható helyen, levágás és behajtás nélkül köteles viselni a verseny rajtjától a célig. Rajtszámtartó használata engedélyezett. A verseny alatt a Versenyzőnek tilos elhagynia a kijelölt versenypályát. Más Versenyzők szándékos akadályozása és/vagy a sportszerűtlen magatartás szintén kizárást von maga után (lásd: „BÜNTETÉS ÉS KIZÁRÁS“ címszó alatt). A Versenyző köteles a szervezők, valamint a pályabiztosítók utasításait betartani. A versenyszabályzat megszegése a versenyből történő azonnali kizárást vonhat maga után. A versenyszabályzat megszegéséért kirótt szankciók a versenyigazgató hatáskörébe tartoznak.

A versenyzőnek tisztában kell lennie a verseny sajátosságával, a választott táv hosszával, nehézségével és tökéletesen felkészültnek kell lennie rá. Külső segítség nélkül kell kezelnie pszichés, mentális, izomzati, emésztési problémákat és tudatában kell lennie annak, hogy a fenti problémák megoldása nem a rendezők feladata.

Versenyző kijelenti, hogy a versenyen megfelelő felkészültségi és egészségi állapotban, a saját felelősségére vesz részt. Versenyző kijelenti továbbá, hogy nincs tudomása olyan betegségéről, mely a versenyen való részvételét akadályozná, egészségére veszélyessé tenné.

A Versenyző tudomásul veszi, hogy a verseny útvonalán előfordulhatnak olyan tereptárgyak és egyenetlenségek, amelyek miatt fokozott figyelemmel kell haladnia a versenypályán. A Versenyző tudomásul veszi, hogy a verseny szervezőit és lebonyolítóit a versenyen elszenvedett sérülésekért és balesetekért felelősség nem terheli. Versenyző kijelenti, hogy kártérítési igénnyel nem él sérülése és/vagy egészségügyi problémája esetén.

Az útvonalon ellenőrzőpontokat működtetünk, melyeken rögzítjük a futók áthaladását. A szervezők fenntartják a jogot, hogy előre be nem jelentett helyeken is ellenőrizzék a futókat. Tilos a versenyen bármilyen állattal indulni!

A Versenyző hozzájárul, hogy róla az eseményen hang- és képanyagok készüljenek, és azokat a szervezők, valamint a verseny támogatói promóciós és híradási célokból időben és térben korlátlanul felhasználni jogosultak, és ezért versenyzőt ellenszolgáltatás nem illeti meg.

A verseny limitideje 3 óra. A szervezők fenntartják a jogot, hogy időjárási problémák és/vagy biztonsági okokból megállítsák a versenyt vagy módosítsák a limitidőket.

FÉLIG ÖNELLÁTÓ ESEMÉNY

A verseny félig önellátó, ami alatt azt értjük, hogy a futó két frissítőpont közt haladva, alkalmazkodva az adott helyzethez, a problémáit (legyen az fizikai, mentális vagy az időjárás okozta) önmaga oldja meg. Ehhez a következőket kell betartania minden futónak: A verseny kezdetétől a végéig magánál kell tartania a kötelező felszerelését (lásd felszerelések). A pályabírók a verseny ideje alatt bármikor ellenőrizhetik azt. Az a futó aki az ellenőrzést akadályozza vagy megtagadja, azonnal kizárásra kerül. A frissítőpontot elhagyva a futónak biztosnak kell lennie abban, hogy a nála lévő élelmiszer és folyadék a következő frissítőpontig elegendő számára. Személyes asszisztenciát a futók kizárólag a frissítőpontokon vehetnek igénybe. Versenyen kívüli személy nem kísérheti a futót.

KÖTELEZŐ FELSZERELÉS

A kötelező felszerelések listája:

– fényképes igazolvány

A kötelező felszerelések listája a minimum, amelyet minden futónak magával kell vinnie a versenyen, a kötelező listán túl a személyes igényeknek megfelelően kell minden futónak kiegészítenie a felszerelését.

FRISSÍTŐPONTOK MŰKÖDÉSE

A frissítőpontokra kizárólag látható rajtszámmal léphetnek a futók.

ELSŐSEGÉLYPONT

A célterületen elsősegélypontot működtetünk, ahol szakképzett személyzet látja el a sérülteket. Ha megsérülsz és nem tudod folytatni a versenyt, hívd a rajtszámon látható telefonszámot! Minden résztvevő kötelessége a segítségnyújtás! Az elsősegélypont személyzete jogosult kizárni a versenyből bármely résztvevőt, aki sérülése okán nem tudja folytatni a versenyt.

BÜNTETÉS ÉS KIZÁRÁS

A pályabírók hivatottak betartatni a verseny szabályait és eljárni a következők szerint: Az útvonal komoly levágása – 1 óra büntetés

Az útvonal rövid levágása – 15 perc büntetés

Hiányos kötelező felszerelés – azonnali kizárás

Kötelező felszerelés ellenőrzésének akadályozása, megtagadása – azonnali kizárás

Szemetelés – azonnali kizárás

Tiszteletlen viselkedés (önkéntesekkel vagy futókkal szemben) – azonnali és életre szóló kizárás

Csalás (járműhasználat, rajtszámcsere…) – azonnali és életre szóló kizárás

Rajtszám letakarása – 15 perc büntetés

Rajtszám helytelen viselése – 15 perc büntetés

Ellenőrzőpont kihagyása – azonnali kizárás

A verseny hivatalos személyzetének (orvos, pontfőnök, pályabíró, mentő) utasításának megtagadása – azonnali kizárás

Limitidőn túli beérkezés – azonnali kizárás

Segítségnyújtás elmulasztása – azonnali kizárás

A felsorolásban nem rögzített kihágásokban a pályabírók döntenek. Óvást a versenyrendező felé írásban kell benyújtani 5.000 Ft kíséretében a célba érkezés után 2 órán belül. Ez az összeg nem visszatérítendő, ha az óvás alaptalannak bizonyul.

HELYSZÍNEK ÉS ÚTVONAL MÓDOSÍTÁSA, A VERSENY TÖRLÉSE

A rendezők fenntartják maguknak a jogot, hogy indokolt esetben előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsák az útvonalat, elsősegélyhelyek, ellenőrzőpontok, frissítőpontok helyét, valamint szélsőséges időjárás miatt módosítsák a rajt idejét, helyét, vagy töröljék a versenyt.